Opplæring Av tilsynspersoner

Opplæring av tilsynspersoner

Vi gjennomfører kurs og opplæring av tilsynspersoner for heiser i henhold til Tek 17. Kurset vil bli gjennomført med mindre grupper på den aktuelle heistype med instruksjon og prøving.

Dette vil gjøre deltageren forberedt for nødevakuering av personer som sitter fast i heisen samt registrere eventuelle avvik som trenger assistanse fra oss som servicepartner.