24t Alarmsentral for heis

Alarm sentral for heis

 

Vi kobler deres heisalarm opp mot vår 24 timers alarmsentral.

Vårt mottak tar imot de fleste heisalarmer og tilfredsstiller myndighetenes krav i henhold NS 81-28. Ved å kople deres heisalarm opp mot vår sentral vil vi til enhver tid få tilbakemelding på lavt batterinivå, dekningsnivå og andre driftsproblemer slik at vi kan sikre at kunden har 24 timers alarmovervåking av sin heis.

Våre servicerutiner inkluder i tillegg rutiner for utskifting av batterier for alarmer.