Service

Service

  • Basic eller Pro program
  • Vi utfører service og reparasjon på alle eksisterende anlegg på land og vann
  • Rask responstid
  • Elektronisk tilbakemelding -Tilstandsrapporter for heiser
  • 24 timers service – Vaktavtale
  • Tilkopling til alarmsentral
  • Kort leveringstid på deler fra vårt lager
  • Servicemontører med servicebil som inneholder relevante slitedeler