Ettersynsavtaler

Ettersynsavtaler | Basic | Pro

 

Basic Service

  • Basic er et serviceprogram som ivaretar alle myndighetskrav og tilfredsstiller NS 13015 og de spesielle typegodkjenningskrav for hver enkelt heis.
  • Enkel tilstandsrapport vil bli oversendt kunde ved slutt av serviceåret.
  • Forebyggende service.

Pro Service

  • Pro programmet er et program som er tilpasset for de som ønsker å minimalisere risikoen for nedetid for heisene.
  • Vi kopler heisen til et skysystem slik vi kan overvåke alt fra heisens gange, dører, påvirkning på motor m.m. Ved unormale verdier vil det bli utført servicearbeid før heisen stopper. I tillegg vil antall start/stopp bli registrert slik vi kan bytte slitedeler før dette medfører uønsket stopp.
  • Pro er et serviceprogram som ivaretar alle myndighetskrav og tilfredsstiller NS 13015 og de spesielle typegodkjenningskrav.
  • Det vil bli utarbeidet enten tilstandsrapport for 1 års perspektiv og 5 års perspektiv.
  • Prediktiv service.