Heis

Nye heiser | Ombygging | Service | Vedlikehold

TJENESTER

Om oss

Godkjent

 • Vi innehar alle godkjenninger som er relatert for arbeid med heiser.
 • Sentral godkjenning søk-pro 2-utf-3
 • Vi benytter oss av kun faglært montører med høy kompetanse, lang erfaring og Norsk fagbrev.

Nye heiser

 • Nye maskinroms løse heiser (spesial heiser)
 • Nye hydrauliske heiser
 • Løftebord etter maskindirektivet
 • Mat heiser

Basic Service

 • Basic er et serviceprogram som ivaretar alle myndighetskrav og tilfredsstiller NS 13015 og de spesielle typegodkjenningskrav.
 • Enkel tilstandsrapport vil bli oversendt kunde ved slutt av serviceåret.

Område

 • Oslo-Akershus
 • Buskerud
 • Østfold

Vi ekspanderer til alle de store byene i Norge.

Pro Service program

 • Pro programmet er et program som er tilpasset for de som ønsker å minimalisere risikoen for nede tid for heisene.
 • Vi kopler heisen til et skysystem slik vi kan overvåke alt fra heisens gange, dører, påvirkning på motor. Ved unormale verdier vil det bli utført servicearbeid før heisen stopper. I tillegg vil antall start/stopp bli registrert slik vi kan bytte slitedeler før dette medfører uønsket stopp
 • Pro er et serviceprogram som ivaretar alle myndighetskrav og tilfredsstiller NS 13015 og de spesielle typegodkjenningskrav.
 • Det vil bli utarbeidet eten tilstandsrapport for 1 års perspektiv og 5 års perspektiv.
Kvalitet

I tillegg utfører vi

Ettersynsrapporter i fra alle TKO henhold til:

 • NS 3808
 • Alle reparasjoner og utbedringer til fastpris
 • Tilkopling alarmsentral med utrykking(NS 81-28)
 • Kurs for tilsynsperson i henhold til Tek 10/17

Om oss

 • Vi ønsker å være en kunnskapsorientert heisleverandørservicepartner.

 • Vi møter morgendagens utfordinger sammen med våre kunder.

 • Vi forplikter oss til å yte service etter den høyest mulige standard.

 • Vårt verdigrunnlag er åpenhet, gjensidig respekt, integritet og troverdighet.

Vi kan tilby alle tjenester

 • All service av eksisterende heiser på land og vann

 • Modernisering av heiser

 • Nye heiser

 • Kurs – trening av tilsynspersonell