Service og vedlikehold

Vi innehar lang erfaring fra heisbransjen fra alle funksjoner innen heis

Våre tjenester

 • All service av eksisterende heiser på land og vann
 • Modernisering av heiser
 • Nye heiser
 • Kurs / trening av tilsynspersonell

Kundetilpassede løsninger

 • Basic eller Pro program
 • Vi utfør service og reparasjon på alle eksisterende anlegg på land og vann
 • Rask responstid
 • Elektronisk tilbakemelding -Tilstandsrapporter for heiser
 • 24 timers service/vakt avtale
 • Tilkopling til alarmsentral
 • Kort leveringstid på deler fra vårt lager Oslo
 • Servicemontører med servicebil som inneholder relevante slitedeler
 • Kurs, trening av tilsynspersoner

Pro Service

 • Pro programmet er et program som er tilpasset for de som ønsker å minimalisere risikoen for nedetid for heisene.
 • Vi kopler heisen til et skysystem slik vi kan overvåke alt fra heisens gange, dører, påvirkning på motor m.m. Ved unormale verdier vil det bli utført servicearbeid før heisen stopper. I tillegg vil antall start/stopp bli registrert slik vi kan bytte slitedeler før dette medfører uønsket stopp.
 • Pro er et serviceprogram som ivaretar alle myndighetskrav og tilfredsstiller NS 13015 og de spesielle typegodkjenningskrav.
 • Det vil bli utarbeidet egen tilstandsrapport for 1 års perspektiv og 5 års perspektiv.

Basic Service

 • Basic er et serviceprogram som ivaretar alle myndighetskrav og tilfredsstiller NS 13015 og de spesielle typegodkjenningskrav.
 • Enkel tilstandsrapport vil bli oversendt kunde ved slutt av serviceåret.

I tillegg utfører vi:

  • Alle reparasjoner og utbedringer til fastpris
  • Tilkopling alarmsentral med utrykking
   • Ettersynsrapporter i fra alle TKO henhold tit NS 3808 (NS 81-28)
   • Kurs for tilsynsperson i henhold til Tek 10/17

Modernisering av heiser (NS 3010):

 • I mange tilfeller vil det være lønnsomt med modernisering av heisanlegget i stedet for å skifte ut hele heisanlegget.
 • Vi tilpasser våre modernisering slik at kunde får et heisanlegg som dekker sine behov til den riktige økonomiske ramme for kunden.
 • Våre moderniserings pakker blir levert fra godt kjente produsenter som er garanter for trygg leveranse.
 • Vi tilpasser våre modernisering slik at vi forlenger heisens levetid.

Eksempel på modernisering av heiser (NS 3010):

  • Utskifting av heismaskiner både for hydrauliske heiser og wire heiser gir løse maskiner
  • Utskifting av styresystemer. Moderne systemer basert på frekvensregulering og bus-teknologi.
  • Utskifting og etter montering av dører.
  • Oppgradering av heisstol til et moderne uttrykk med laminat vegger eller foliering av heisstol.

Nye heiser

 • Nye maskinroms løse heiser (spesial heiser)
 • Nye hydrauliske heiser
 • Løftebord etter maskindirektivet
 • Matheiser

Vi har førstehånds kjennskap til:

 • Stahl Heis
 • Reber Schindler
 • KONE
 • Orona
 • Myhre Heiser
 • Thyssen
 • Ameco Heiser
 • Accsess Heiser

Lian Heis AS – Godkjenninger

 • Vi innehar alle godkjenninger som er relatert for arbeid med heiser.
 • Sentral godkjenning søk-pro 2-utf-3
 • Vi benytter oss av kun faglært montører med høy kompetanse, lang erfaring og Norsk fagbrev.
 • Vi er en kunnskapsorientert heisleverandør-servicepartner.
 • Vi møter morgendagens utfordinger sammen med våre kunder.
 • Vi forplikter oss til å yte service etter den høyest mulige standard.
 • Vårt verdigrundlag er åpenhet, gjensidig respekt, integritet og troværdighet.